FUNtazia

SDG Action Network

YOU ARE ADDING ACTION(s) UNDER FUNtazia

"FUNtazia Meetups" are a national initiative that brings together children(under the age of 18), parents, teachers and other professionals. There are educational activities related to the development of emotional intelligence - games, developing tolerance attitude, building friendships, empathy, collaboration, support and others. Children have the task of working together in a team with adults on the realization of ideas and projects related to some of the SDGs.

Add Actions

SDGs*
Estimated Participants*
Organising Partners
What type(s) of action(s) do you plan to be part of the campaign?*
Embed Code - use this if you want to feature media in your action

The concept of FUNtazia began with a dream that turned into reality a few years ago. A dream for places where children feel safe, they get to know the world with their elders and peers and confidently go on the path of growth - as individuals who have developed tolerance, empathy, emotional stability, and healthy habits to pass on others.

Today FUNtazia is an ideology that involves working with many Bulgarian and foreign professionals. Its main mission is to promote the topic of Emotional Intelligence as a conscious responsibility towards Bulgarian children, and integrating social and emotional learning activities into every classroom and kindergarten. We, professionals working in FUNtazia, know that creating a better educational climate will help for:

» Better academic achievements

» Healthier relationship management

» Less physical and psychological violence in educational institutions

» Less punishments, because of bad behavior

» Collaborative envioronment, that everybody wants to be part of.

Our Call to Action

"FUNtazia Meetups" are a national initiative that brings together children(under the age of 18), parents, teachers and other professionals. There are educational activities related to the development of emotional intelligence - games, developing tolerance attitude, building friendships, empathy, collaboration, support and others. Children have the task of working together in a team with adults on the realization of ideas and projects related to some of the SDGs.

OUR ACTIONS

* The designations employed and the presentation of material on this map do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the United Nations concerning the legal status of any country, territory, city or area or its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.

ACTION LIST

Number of people taking this action: 1-20
С децата вече сме обсъждали, работили и презентирали по няколко точки от Глобалните целите за Устойчиво развитие - Без Бедност, Без Глад, Качествено образование, Действия за климата, Здраве и благосъстояние, Чиста вода, Живот на Земята. Днес сме на вълна точка 14 - Живот под водите. За място на начало на дебатите си - избрахме Варненски Аквариум. :)
Number of people taking this action: 20-50
Играта на Доверието, в която родителят и детето избират да бъдат отбор, за да победят предизвикателствата. Опитайте я със своето дете, покажете му колко е важно, когато не виждаш своя път напред - да имаш някого до себе си, който да те направлява, да ти сподели опита и знанията си, да ти помогне да продължиш! Видеото е откъс от "Сбирки на FUNтазьорите" - събития, организирани от добоволци в страната с цел развитие на емоционалната интелигентност и социалните умения на децата. Ð•Ð´Ð½Ð° от важните цели на Сбирките е да развива връзката между родителите и техните деца. Ако сте учител, родител или психолог и искате да бъдете част от доброволците, организиращи "Сбирки на FUNтазьорите" в страната - пишете ни на лично съобщение или на e-mail. FUNтазия разработва и осигурява безплатно, за своя сметка, игри, задачи, материали и други активности, които доброволците да извършват по време на Сбирките.
Number of people taking this action: 1-20
Презентационни умения в занималнята на FUNтазия! Ð£Ñ‡Ð¸Ð¼ се на техники да използваме енергията си в това да представим идеите си вдъхновяващо за останалите.Докато се учим да оформяме изказа си по убедителен и целеносочен начин, не пропускаме, че езикът на тялото е интересен за изучаване, и полезен за усвояване. Ð”енис е първият, който е мислил по глибалните цели за устойчиво развитие и е набелязал няколко проблема и варианти за решения по точка 15 от тях. Освен презентация, успешно проведе и дискусия с публиката си и отговори на всички възникнали въпроси!
Number of people taking this action: 1-20
Денис вече си е набелязал проблем, по който има голямо желание да работи, за да помогне в отстраняването му. Проблемът с мръсния въздух. Ð”оста е ентусиазиран за Следващите седмици, в които ще работи усърдно за структуриране на своя проект по точка 13 от списъка с Глобалните цели за устойчиво развитие. #act4sdgs#globalgoals
Number of people taking this action: 1-20
Обсъждаме 17-те Глобални цели за Устойчиво развитие. Като партньори на ООН по точка 4 от тях, във FUNтазия Ð·Ð½Ð°ÐµÐ¼ колко съществено и общочовешки значимо е не просто да запознаем децата с тях, но да помислим върху всяка от тях - за начини, по които да ги подкрепим. Ð”искусиите по тези теми са винаги разгорещени и пълни с енергия, ентусиазъм, идеи... И ямаме търпение да видим тези идеи в завършен проект...Който да пуснем и в действие след това...Децата могат! И Ще! променят света! Ð’ каква посока ще зависи от доверието, което сме изградили в общуването с тях... от примера, който сме им дали...и колко вдъхновяващ е бил той. #Act4sdgs #globalgoals
Number of people taking this action: 1-20
По време на FUNtazia Meetups (Сбирки на FUNтазьорите) проведохме една игра за доверие и споделяне, която може да видите във видеото.
Number of people taking this action: 1-20
Animal Protect
Animal Protect
Organising Partners
Animal Protect
Number of people taking this action: 1-20
Yala Jungle Cleanup
Yala Jungle Cleanup
Organising Partners
Yala Jungle Cleanup
Countries We Work in
Bulgaria
Languages We Work in
Bulgarian
SDGs We Tackle
3 Good Health & Well-Being 4 Quality Education 8 Decent work and economic growth 10 Reduced Inequalities 11 Sustainable Cities & Communities 16 Peace, Justice & Strong Institutions 17 Partnerships for the Goals
TYPE
PRIVATE SECTOR